FZBarrandov1928 201

Kaplička Panny Marie Bolestné.