FTBarrandov1928 191mb

První serpentina s pavilonem a odbočkou do ulice Pod Habrovou.