Barrandov1928 202a

Nerealizovaný návrh zástavby Barrandova - F.A.Libra (1925-1926).