Pohledy na Barrandov

Foto č.1-foto č.4-Česká geologická služba, foto č.9-Aerodata, foto č.10-Ing.arch.Jan Línek,

foto č.11-Aerodata, foto č.12-Vojtěch Švarc, foto č.13-Česká geologická služba