Pod Habrovou 15/184

Rudolf Bettelheim (1932-1933) - vila manželů Beckových