Lumiérů 3/390, 5/430

Domy na pravé straně ulice Lumiérů - Lumiérů 1/363, Lumiérů 3/390, Lumiérů 5/430, Lumiérů 7/431, Lumiérů 9/435,          Lumiérů 11/443.

Domy na levé straně ulice Lumiérů - dům s adresou Kříženeckého náměstí 3/406, Lumiérů 4/405 a Lumiérů 10/183.             Místo domů Lumiérů 6 a Lumiérů 8 jsou zatím proluky.