Barrandovská 1/165

restaurace Terasy Barrandov Max Urban (1929)
úpravy Vladimír Grégr (1939)
plavecký stadion ČPK Václav Kolátor (1930)
Trilobit Bar Vladimír Grégr (1937)
-
Terasy Barrandov
Plánem Ing. Havla bylo, mít v zahradním městě Barrandov restauraci, která by fungovala jako přitažlivé společenské středisko. Ing. Havel zvolil pro tento účel místo na skále nad Vltavou odkud byl krásný výhled do kraje. Úkolem bylo umístit zde 3.000 osob. Návrhem restaurace byl pověřen Max Urban. Ten vyprojektoval v letech 1927-1929 funkcionalistickou restauraci Terasy Barrandov. Byla navržena terasovitá restaurace, která navazovala na zahradní terasy na kterých bylo možné upravit počet míst dle počtu hostů a navíc umožnit každému výhled do kraje. Plány území vypracoval geometr Ing.Karel Hartvich. Stavbu provedla firma Ing.Brázdil a Dr.Ješ a po půl roce výstavby předala Terasy Barrandov k užívání. Celý komplex byl 27.9.1929 zpřístupněn na dva dny na zkoušku. Dne 4.10.1929 pak bylo oficiální otevření Teras Barrandov. Restaurace má železobetonovou konstrukci a výplňové zdivo z Lindbetonu. Reflektorové osvětlení na dvacetimetrových mannesmannových ocelových stožárech podle návrhu Ing. M. Prokopa provedly firmy Ing.Kuthan a J.Vorel. Na věži restaurace byl umístěn reklamní otáčivý maják a na skále pod budovou neonový nápis Barrandov. Zahradní úpravu realizovala firma arch.Vaňek z Chrudimi, zahradní nábytek a část vnitřního zařízení podle návrhu Hany Kučerové - Záveské dodala firma Gottwald.V roce 1937 byl podle návrhu Vladimíra Grégra na jižním konci Teras postaven Trilobit bar. Společnost Bratři Havlové pod níž spadaly všechny podniky v Lucerně a na Barrandově byly velmi oblíbené a hojně navštěvované. V současnosti je připravena rekonstrukce objektu Teras Barrandov a dostavba hotelů dle návrhu atelieru Kuba&Pilař architekti (foto č.65-foto č.68). Kdy však začne rekonstrukce Teras je velkou otázkou.
-
Plavecký stadion ČPK
Pod skálou pod Terasami Barrandov byl 16.8.1930 otevřen moderní plavecký stadion Českého plaveckého klubu. Na pozemek byl umístěn bazén 50m x 18m a tribuny až pro 3000 osob.Ve svém nejhlubším místě má bazén hloubku 4,7m. Skokanská věž měla plošiny 5m a 10m vysoko. Plavecký stadion navrhl Václav Kolátor. Stavbu stadionu provedla firma Ing. Brázdil a Dr.Ješ, dřevěnou budovu postavil tesařský mistr J.Ulrych.Původní rozpočet byl 900.000,-korun, ale byl překročen o více než 250.000,-korun. Stadion následkem toho vstoupil do života se značnými dluhy.
-
Trilobit bar
Rozlehlost Teras nedovolovala v pozdějších večerních hodinách udržovat lukrativní provoz. Miloš Havel znalec požadavků hostů, kteří po 22.hodině, kdy končil provoz na Terasách neradi za teplých letních večerů odjížděli domů a kteří chtěli déle posedět v kruhu své společnosti, navrhl Ing. Havlovi zřídit na jižním konci Teras letní společenský bar. Na jaře 1937 se Ing. Havel spojil s Vladimírem Grégrem a pověřil ho návrhem nového podniku. Plánem bylo, aby do letní sezóny byl nový podnik v provozu. Za přispění řemeslníků z filmových ateliérů AB byly dřevěné místnosti stylově vyzdobeny a zřízen byl velký krb. Nový letní bar pro který byl zvolen název Trilobit bar se otvíral ve 21 hodin a brzy se ujal a získal své stálé hosty. Byli mezi nimi i filmaři, kteří se tam po práci v ateliéru rádi zastavovali.
-
Foto č.7-Aerodata, foto č.26-Bruno Barrande, foto č.28-P.Jiras-BarrandovIII-Beta, foto č.29-Irena Tuhá, foto č.31-Ing.Václav Havel-Mé vzpomínky, foto č.35-Bruno Barrande, foto č.36-Kuba&Pilař architekti, foto č.38-Česká geologická služba, foto č.40-Irena Tuhá, foto č.42-Irena Tuhá, foto č.-43-Bruno Barrande, foto č.44-foto č.46-Irena Tuhá, foto č.47-Bruno Barrande, foto č.48-Ing.Václav Havel-Mé vzpomínky, foto č.49-Bruno Barrande, foto č.50-Bruno Barrande, foto č.51-Kuba&Pilař architekti, foto č.52-Irena Tuhá, foto č.53-Irena Tuhá, foto č.55-Jarka Bauerová, foto č.57-Marie Šechtlová (Šechtl&Voseček), foto č.58-www.trolejbusyvpraze.cz, foto č.59-foto č.62 - Kuba&Pilař architekti, foto č.64-Jan Peštál-katalog Barrandov,  foto č.65 - foto č.68 - Kuba&Pilař architekti, foto č.69- Česká geologická služba, foto č.73-www.scheufler.cz Sbírka Scheufler, foto č.74-www.scheufler.cz Sbírka Scheufler, foto č.75-Bruno Barrande, foto č.78 - Bruno Barrande, foto č.79 - Bruno Barrande
-